Voertuig Export


Wij zijn de specialist op het gebied van auto export. Door onze jarenlange ervaring in het exporteren van voertuigen kunnen wij u optimaal ondersteunen met diverse exportdiensten. Wij kunnen u voorzien van de volgende exportdocumenten:

Uitvoerverklaring
Uitvoerkentekenbewijs en –kentekenplaten
VWE exportcertificaat
Verklaring type goedkeuringsgegevens Auto ( CVO )
Groene kaart en aanvullend Car Assistance
EAD Douanedocument
Uitvoerverklaring

De uitvoerverklaring is het belangrijkste document dat u nodig heeft als u een auto wilt exporteren. Dit is het bewijs dat uw voertuig officieel voor uitvoer is aangemeld in het kentekenregister. U bent dan niet langer aansprakelijk voor de voertuiggebonden verplichtingen.

Met het verkrijgen van dit document vervalt de geldigheid van het kentekenbewijs en mag u met uw voertuig geen gebruik meer maken van de openbare weg, tenzij u een uitvoerkenteken aanvraagt.

Om een uitvoerverklaring te verkrijgen, neemt u de volgende zaken mee naar ons:

Het recente kentekenbewijs Deel II(IB) en Kopie Deel III/Overschrijvingsbewijs (II);
De bijbehorende kentekenplaat/-platen;
Origineel en geldig legitimatiebewijs.

Copyright (c) Exportpark. All rights reserved.